Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Verhuisbedrijf Utrecht VBU neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. Om optimaal gebruik te maken van onze diensten is het noodzakelijk voor ons om bepaalde gegevens op te slaan. Omdat privacy bij ons hoog in het vaandel staat, hebben wij de benodigde maatregelen getroffen om uw opgegeven gegevens optimaal te beschermen en beheren. Op deze pagina leest u het Privacy Statement van Verhuisbedrijf Utrecht (VBU).

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Verhuisbedrijf Utrecht VBU kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verhuisbedrijf Utrecht VBU en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact- en/of offerteformulier op de website aan Verhuisbedrijf Utrecht VBU verstrekt. Verhuisbedrijf Utrecht VBU kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw huidige adres
 • Uw toekomstige adres
 • Het type woning
 • Uw IP-adres

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw verhuizing optimaal uit te kunnen voeren, zowel in het voor- als na-traject van uw verhuizing.

Gezien wij er voor kiezen niet bij onze klanten langs te gaan van te voren, zijn onze prijs- en tijdsindicaties volledig gebaseerd op de informatie die u ons verschaft middels het aanvraagformulier.

Wij verzamelen uw gegevens niet zomaar. Alle gegevens die wij verzamelen zijn voor een bepaald doel:

 • U wordt klant bij ons
 • Wij leveren u een dienst
 • Facturatie
 • De werking van de website en apps
 • Contact met ons

Hoe lang Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) gegevens bewaart?

Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen?

Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info @ verhuisbedrijfutrecht .nl. Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) verzamelde persoonsgegevens, neem dan alstublieft contact met ons op via info @ verhuisbedrijfutrecht .nl.

Contact?

Als u contact wilt opnemen betreffende uw rechten omtrent de privacy wetgeving of vragen heeft kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

 • Per mail: info @ verhuisbedrijfutrecht .nl
 • Per post: Demkaweg 40, 3555 HW Utrecht,
 • Per telefoon: 030 205 4444

Verhuisbedrijf Utrecht (VBU) is een handelsnaam van “DSA Facilities” inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70651841

Let wel dat wij verzoeken tot het inzien/corrigeren/verwijderen van gegevens alleen schriftelijk kunnen accepteren.