Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden in gewone mensen taal

Algemene voorwaarden zijn belangrijk, maar vaak langdradig en lastig te lezen. Daarom hebben wij de algemene voorwaarden van onze juristen versimpeld uitgelegd.

De Algemene Voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

1. Algemeen

Jij (de opdrachtgever) doet zaken met Verhuisbedrijf Utrecht (de opdrachtnemer).

2. Toepasselijkheid

We volgen deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 We beginnen met de opdracht nadat deze schriftelijk is bevestigd en je akkoord bent met de Algemene Voorwaarden. Als er een voorschot is afgesproken wordt er begonnen na ontvangst hiervan.

3.2 Ons vooraf vermelde uurtarief staat los van eventueel bijkomende kosten.

3.3 Als het nodig is om snel te handelen dan kan het verrichten van werkzaamheden ook gelden als akkoord voor de opdracht.

3.4 Als er tussentijdse wijzigingen zijn in de opdracht met betrekking op deze Algemene Voorwaarden, dan kan dat alleen na schriftelijk akkoord en nadat er afspraken zijn gemaakt over de eventuele financiële gevolgen.

4. Contractduur

4.1 We voeren de opdracht uit tot het werk af is, tenzij er een bepaalde einddatum is afgesproken.

4.2 Als er een einddatum is afgesproken en die wordt om wat voor reden dan ook niet gehaald, dan doen wij ons best zo snel mogelijk de opdracht alsnog uit te voeren. De opdracht vervalt dus niet met het verstrijken van de einddatum.

5. Uitzonderingen

5.1 Wij kunnen indien nodig anderen (extra) inzetten om de opdracht uit te voeren.

5.2 Als wij iets nodig hebben om de opdracht uit te voeren, dan ontvangen wij dat graag op tijd, voordat de opdracht begint. De manier waarop wij dit willen ontvangen maken we vooraf bekend.

5.3 De opdrachtgever zorgt er voor dat het beschikbaar gestelde materiaal juist, volledig, betrouwbaar en geschikt is om de opdracht te kunnen uitvoeren.

6. Geheimhouding

6.1 Als je ons schriftelijk vraagt om de opdracht geheim te houden, dan zullen wij dat doen. Alleen de mensen die de opdracht daadwerkelijk uitvoeren zullen weten van de opdracht.

6.2 Ook als er anderen worden ingeschakeld om (een deel van) de opdracht uit te voeren zullen zij zich aan de geheimhouding houden. Beloofd.

7. Beëindiging overeenkomst van opdracht

7.1 Als een overeengekomen opdracht afgezegd moet worden door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer, dan kan dat met een opzegtermijn van 1 maand, voor de eerste dag van de maand.

7.2. Als er een overeenkomst is gesloten en de opdrachtgever zegt tussentijds op, dan moet het verschuldigde bedrag tot de opzegdatum binnen 14 werkdagen na factuurdatum worden betaald.

7.3 Als blijkt dat de rekening niet betaald kan worden door (dreigend) faillissement of andere geldzorgen, dan hebben wij het recht om te stoppen met de uitvoering van de opdracht. Hiervoor brengen wij wel kosten in rekening.

7.4 Hoewel we liever het werk uitvoeren, vragen wij de gehele betaling als wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Eventueel ontstane kosten hiervoor zijn niet op ons te verhalen.

7.5 Als de opdracht wordt geannuleerd binnen twee weken voordat de opdracht uitgevoerd dient te worden, wordt er €250,- annuleringskosten gerekend, tenzij iets anders schriftelijk is afgesproken.

8. Betaling en incasso

8.1 De betaling verwachten wij contant aan het einde van de opdracht, tenzij iets anders schriftelijk is afgesproken. Wij kunnen 10% van het totale factuurbedrag als extra administratiekosten rekenen als er te laat wordt betaald.

8.2 Als vooraf schriftelijk is afgesproken dat de betaling ook per factuur betaald kan worden, dan verwachten wij de betaling binnen 10 dagen na de factuurdatum.

8.3 Als de betaling later plaatsvindt dan vooraf is afgesproken, dan zien wij dat als verzuim van de opdrachtgever. Wij willen afspraken graag nakomen en verwachten dat natuurlijk ook van de
opdrachtgever.

8.4 Als de opdrachtgever afspraken niet nakomt en daardoor extra juridische kosten ontstaan, verhalen wij dit redelijkerwijs op de opdrachtgever.

8.5 Bovenop de kosten kunnen wij ook wettelijke rente rekenen, vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Wij verwachten dat de opdrachtgever het mogelijk maakt om de opdracht uit te voeren. Hieronder valt onder meer parkeergelegenheid, vervoerruimte, vergunningen, ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel. Ook de goederen moeten zo verpakt zijn dat wij deze schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden kunnen uitvoeren. Hier kan alleen in schriftelijk overleg van worden afgeweken.

9.2 Benodigde vergunningen moeten door de opdrachtgever worden aangevraagd. Dit kan meestal 10 dagen van te voren via het digitale loket van de gemeente. Als dit niet is gedaan dan mogen wij de opdracht weigeren of op risico van de opdrachtgever de opdracht uitvoeren. Eventuele kosten als gevolg van het ontbreken van vergunningen worden per direct in rekening gebracht.

9.3 Als er onjuiste informatie of ondegelijke materialen worden verstrekt aan ons, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

9.4 Wij leggen verantwoording af aan de opdrachtgever en niet aan anderen. Eventuele financiële gevolgen voor aanspraken van derden zijn dan ook niet voor ons.

9.5 Als de opdracht zorgt voor het mislopen van inkomsten of besparingen, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk.

9.6 Mocht er bij de opdracht iets mis gaan, dan is het eigen risico van de opdrachtgever € 250,-

9.7 De inboedel moet transportwaardig verpakt zijn voordat we beginnen met de opdracht, tenzij anders is afgesproken. De inhoud van een verhuisdoos dient bijvoorbeeld zo ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen. Kleine voorwaarden dienen ook in gesloten dozen verpakt te worden, tenzij anders is afgesproken.

9.8 Wij staan garant voor onze verhuizers. Als anderen naast of buiten ons meehelpen met het uitvoeren van de opdracht dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Inboedel die in de verhuiswagen geplaatst wordt door iemand anders dan ons verhuispersoneel is niet verzekerd.

9.9 Er kan in sommige gevallen vertraging optreden, waaronder verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden en/of verkeerd geparkeerde voertuigen. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk en eventuele kosten voor extra wachttijd zijn voor de opdrachtgever.

9.10 Wij doen er alles aan om schade bij de verhuizing te voorkomen, maar als het toch gebeurt dan ontvangen wij tijdens de verhuizing graag schriftelijk de specificaties van de schade.

9.11 Vorderingen bij elkaar kunnen niet tegen elkaar worden weggestreept. Ieder betaalt zijn of haar deel.

9.12 Eventuele schade aan planten, aquariums, dieren en trappenhuizen zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid, tenzij anders is afgesproken.

9.13 Bij eventuele schade verwachten wij altijd de originele aankoopbon of het waardebewijs van de leverancier, zodat wij schade kunnen vergoeden.

9.14 Wij werken doorgaans met verhuisliften, omdat de inboedel dan verzekerd is. Als de inboedel getakeld moet worden dan moeten wij altijd bij de hijsbalk en verhuishaak kunnen. Bovendien is schade veroorzaakt door takelen altijd op eigen risico.

9.15 Wij zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen of elke vertraging buiten onze wil om.

10. Verbod overname personeel

Wij houden van ons personeel. Het is daarom niet toegestaan om iemand van ons in dienst te nemen binnen 12 maanden na het uitvoeren van de opdracht. Gebeurt dit toch dan vragen wij rechtmatig een vergoeding van €5000,-

11. Toepasselijk rechten forumkeuze

11.1 Wij bevinden ons in Nederland en daarom is op deze Algemene Voorwaarden het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Niemand wil naar de rechter, en wij dus ook niet. Daarom doen wij ons uiterste best om er eerst samen uit te komen, mocht er een geschil zijn en verwachten dit in alle redelijkheid ook van jou.

De Algemene Voorwaarden in gewone mensentaal zijn ook te downloaden als PDF-bestand.

De Algemene Voorwaarden die gaan over onze opslag kunt u hier lezen en downloaden.

Betaalbaar verhuisbedrijf

Professionele verhuizing al vanaf 80 euro

365 dagen per jaar

Altijd zonder toeslagen en verborgen kosten.

Track & Trace code

Volg jouw spullen tijdens transport voor een veilig gevoel

Snel antwoord

Altijd binnen 24 uur reactie

100% klanttevredenheid

Wij gaan door tot je tevreden bent

9,3 10
Klanten Vertellen      
5180 Beoordelingen
Zelf beoordelen Bekijk beoordelingen